เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบาร์โค้ด

บาร์โค้ด คือ เลขประจำตัวของสินค้า ที่ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของสินค้าและเรียกข้อมูล บาร์โค้ดประกอบด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ และเลข 13 หลัก อุปกรณ์ที่นำมาทำงานร่วมกับบาร์โค้ด ได้แก่ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

ประโยชน์ของบาร์โค้ด

  • บาร์โค้ดทำให้ลดข้อผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูล
  • บาร์โค้ดสามารถลดขั้นตอนการทำงานและประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้น
  • บาร์โค้ดก่อให้เกิดความรวดเร็วในการซื้อขาย
  • หน่วยงานที่ใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ด เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด นอกจากจะเป็นการลดขั้นตอนการทำงานและประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพในงานจัดการสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

ที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงแค่ความรู้ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบาร์โค้ด 

การใช้งานบาร์โค้ดกับธุรกิจ

  • บาร์โค้ดกับการใช้งานด้านผู้ผลิต ใช้ติดหมายเลขประจำตัวสินค้า เพื่อระบุตัวตนข้อของผู้ผลิต รวมถึงคุณภาพของสินค้า
  • บาร์โค้ดกับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ บาร์โค้ดจะเป็นตัวอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวผู้ผลิต แหล่งผลิต ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหาสินค้า ช่วยวิเคราะห์ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และใช้ข้อมูลเพื่อระบบงานบริหารจัดการด้านการขายและสินค้าคงคลัง
  • บาร์โค้ดกับระบบค้าปลีก รูปแบบการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบซุปเปอร์มาร์เก็ต การใช้บาร์โค้ดระบเลขสินค้านั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการคิดเงินกับทางลูกค้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการทำงานผ่าน เครื่องอ่านบาร์โค้ด และลดขั้นตอนบอกราคาสินค้าที่มีจำนวนมาก ช่วยลดปริมาณงานลดลงและเพิ่มความสะดวกในการปรับราคาสินค้า

 

สนใจสินค้าบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์: 089 265 9243
e-mail: nipposolution@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nipposolution/

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบเดสท็อป : http://goo.gl/zHXTyl
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับอุตสาหกรรม : http://goo.gl/0XU9Vx
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบไร้สาย : http://goo.gl/hGIm4q
เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D และบาร์โค้ด 2D : http://goo.gl/T7cOje
ผ้าหมึกริบบอนhttp://goo.gl/7MGSsT

NIPPO Solution

333/181 ม.7 ซ.8 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร : 087-179-1779

E-mail :

facebook.com/nipposolution