คุณสมบัติเด่นของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะมีความเร็วในพิมพ์สูง รวดเร็ว
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นจะมีตัวเลือก หรือฟังค์ชั่นต่างๆ ที่เหมาะกับการพิมพ์เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที เช่น การตัดตามขนาด ,ตัดตามแบบ,ลอกสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ,เก็บเศษสติกเกอร์
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะเหมาะกับบาร์โค้ดที่ต้องมีการเปลี่ยนรายละเอียดบ่อยครั้ง เช่น การรันPart No.,การพิมพ์แบบเปลี่ยนรูปแบบ ขนาด รูปร่างบ่อยครั้ง ก็คือการพิมพ์แต่ละครั้งต้องการผลที่แตกต่างกันอยู่บ่อยๆ
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นจะมีฟังก์ชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด ทำให้ได้บาร์โค้ดที่มีขนาดถูกต้องตามมาตรฐาน และเมื่อไปใช้โอกาสที่จะสแกนผิดพลาดมีน้อย แต่ ฟังก์ชั่นนี้ ต้องเขียนผ่านโปรแกรมโดยเฉพาะ เช่น ภาษา ZPL , ZPL II
  • โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจะมีราคาแพง ต้องมีการใช้ในปริมาณมากๆ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่อดวงลดลง ซึ่งราคาก็จะเกิดขึ้น จาก 3ส่วน คือ
  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดราคาตัวเครื่อง,ราคาวัสดุสิ้นเปลื้อง กระดาษ หมึก, ราคาในการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะ เพราะเพียงเครื่องพิมพ์แม้สามารถพิมพ์จากโปรแกรมใดก็ได้ แต่เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นของBarcode Printer ที่สมบูรณ์ และการทำงานที่รวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเฉพาะงาน

คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ว่า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดนั้นจะเหมาะกับการที่ต้องใช้จำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆและต้องการความเร็วในทำงาน ให้ผลงานคุณภาพการพิมพ์สูง

สนใจสินค้าบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์: 089 265 9243

e-mail: nipposolution@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nipposolution/

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบเดสท็อป : http://goo.gl/zHXTyl
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับอุตสาหกรรม : http://goo.gl/0XU9Vx
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบไร้สาย : http://goo.gl/hGIm4q
เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D และบาร์โค้ด 2D : http://goo.gl/T7cOje
ผ้าหมึกริบบอนhttp://goo.gl/7MGSsT

NIPPO Solution

333/181 ม.7 ซ.8 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทร : 087-179-1779

E-mail :

facebook.com/nipposolution